2013. március 21., csütörtök

A belső láng fellobanása"Az elmúlt ötezer év patriarchális mozgalma eltávolodott a születés folyamatától, hogy végrehajthassa kísérleteit, amelyeknek része a háború és az emberek folyamatos megsemmisítése. A cél a férfienergia leblokkolása volt. A férfiúi energia megrekedt, ahogy az előbb mondtuk. Nem mutogatunk senkire. Csak általánosságban jelezzük, hogy a bolygón élő férfiakban az energia nagyon megrekedt a második csakrában, vagy a péniszben. Ti nők a torkotoknál vagytok leblokkolva, mert négy - vagy ötezer évvel ezelőtt vállaltátok, hogy nem beszéltek a csodáról és az intuícióról, amit valaha képviseltetek, és amit az ikerláng részeként ismertetek. Az ikerláng a férfi és a nő, akik egy testben léteznek, attól függetlenül, hogy az a test fizikailag férfi vagy nő.

A patriarchális társadalmat az én már mindannyiótok által megtapasztalt férfiúi aspektusa vezette. Tudatosan kísérleteztetek és megtanultátok, mi működik a legjobban, felkészülve erre az időre, amikor a lángok a testetekben együtt lobbannak fel. Az ikerlángot most nem az énen kívüli partnerként keresitek, mert már tudjátok, hogy a férfi és női én integrációja és gyümölcse mindannak, amit az én tett. Amint egyesíted magadban a férfit és a nőt, és meggyújtod saját ikerlángodat, egy másik hasonlóan teljes lényt keresel majd társadul, nem olyasvalakit, aki csak kielégíti a be sem ismert, illetve általad nem kielégített szükséget.

Ezekben a változó időkben a nőknek meg kell nyitniuk a torkukat, és engedélyt kell adniuk maguknak arra, hogy megszólaljanak. Eljött az idő. A férfiak számára pedig a nők és a többi férfi megértésére kijelölt feladat kihívása az, hogy meg kell tanulniuk érezni, és az érzést szexualitásuk kinyilatkoztatása útján érzékeltetni kapcsolataikban. Sok férfi nagyon nehezen boldogul most a nőkkel. A nők megőrjítik a férfiakat. Ez igaz.
Azt javasoljuk a férfiúi vibrációnak - és a saját férfiúi aspektusát élő női vibrációnak -, hogy engedje be érzéseit szexuális kapcsolataiba. Hangolódjon a dolgok érzelmi lényegére, ne csak a puszta szexualitásra és a test ingerlésére, izgatására koncentráljon. Az emocionális ingerkeltés érzelmi elkötelezettséget és bizalmat követel. Az érzelmi stimulálás elektromágneses frekvenciát szabadít fel a testben. Ez a frekvencia, amely a szexualitásotokat jelképezi, isteni mivoltotok emléke.

A férfi lezárta érzésközpontját, hogy vezető szerepet töltsön be a bolygón. Azért volt képes háborúzni, ölni és uralni a bolygót, mert ezt megtette. A nő pedig vállalta beszédközpontjának lezárását, hogy a férfi megtapasztalhassa vezetői szerepét ebben a rendszerben.

Most mindez stabilizálódik, kiegyenlítődik majd. A nők úgy harminc évvel ezelőtt elkezdték megnyitni a torkukat, divatba hozva a beszéd lehetőségét. A baj csak az, hogy sok nő beszédközpontjának megnyitásával lezárta érzésközpontját. Egyre inkább hasonlóakká váltak a férfiakhoz. Egyensúlyra van szükség. A nő már kezdi érezni, hogy fel kell ébresztenie magában a női elvet. Női testben él, és elsajátította a férfiúi vibráció használatát a saját testében. Megjelent a világ színpadán és erősnek érzi magát. Sétálhat az utcán az arcára húzott fátyol nélkül, és eldöntheti, férjhez akar-e menni. A maga ura. Ő hozza a döntéseit. Most kezd ébredezni benne a gyengédség, ébresztgeti magában a dajkáló és életet adó részét. Ahogy a nő saját férfi és női részeinek egyesítésével teljessé válik, és megtapasztalja a fejlett DNS-t, ezt a frekvenciát fogja kisugározni. Ez lesz a bolygón az általános frekvencia.

Elkerülhetetlen, hogy a férfiak megnyissák érzésközpontjukat. Ez a férfiakra váró következő lépés, hogy egyensúlyt teremthessenek a nőkkel. A férfiaknál ez nagyon gyorsan megtörténik majd. Nem kell hozzá sok idő, mert a férfiak tömegesen érzékelik a teljes zűrzavart. Rádöbbennek, hogy nem szeretik azt, ami történik, és megkérdőjelezik a hatalmat.

Egy ponton a frekvenciák uralkodóvá válnak. Előfordulhat, hogy valaki éppen egy laboratóriumban végez állatkísérletet, amikor hirtelen teljes terjedelmében megnyílik az érzésközpontja. Ez az ember érzi a fájdalmat, amit az állat érez, és amit tesz, az elviselhetetlenné válik. Megfordul és otthagyja laboratóriumot, nem is megy vissza többé, annyira megrázza az eset. Ez történik a férfiúi vibrációval.

Azt mondtuk, hogy a férfiúi vibráció nagyon rövid időn belül átalakul. Nem mondjuk el, miért vagy hogyan, mert néhány ember számára az egész túl baljóslatú lenne. Annyit mondunk, hogy mivel a hullámok folyamatosan érkeznek, a népességen belül a tudatosság egyoldalú emelkedése lesz megfigyelhető. Egy adott ponton, amikor a férfiak a legnagyobb küzdelmet vívják az érzés elsajátításával, aktivizálódik az érzésközpont. Ez történhet finoman, de robbanásszerűen is szélesre tárulhat.
A nők mindeközben szívcsakrájuk megnyitásával lesznek elfoglalva, hogy együtt érzően tudják végignézni embereik érzelmeinek ébredését. Tömegjelenségről beszélünk, amely a fényhullámok hatására mindenkit érint majd.

Az érző, az életeket egymáshoz kapcsoló női energia mindenkiben ébredezik. A nőknek újra kell fogalmazniuk a nőiességről és az erőről kialakított nézeteiket. Meg kell érteniük, mit jelent nőként erősnek lenni, ahogy a férfiaknak is fel kell fedezniük, mit jelent férfiként sebezhetőnek lenni. Mi vonzó van abban, ha egy férfi sérülékeny ? Mi vonzó van abban, ha egy nő erős - amikor ez az erő női változata, és nem férfiúi erő ?
A nők keményen körbepáncélozták energiamezőiket, védték magukat. Most igazi érzelmi erőt fejlesztenek ki. A kemény külső páncél eloszlik, és a szívből felragyog a fénytest. Az istennők és az istenek egyezségre jutnak, és ezzel az energiával dolgoznak majd. Ez lesz a dráma végkifejlete, így van megírva.

Eltemették, mélyre ásták a régi történeteket, amelyek a nő teremtő csodájáról szólnak, aki képes életet adni, aki őrzi a vér misztériumát, az életerőt, és képes azt az életet visszaadni a Földnek. Hol vannak az Istennőről, a szerető, érző és gondoskodó Istennőről szóló történetek ? A férfiak valamikor szintén magukban hordozták az Istennő energiáját, és érezték, hogy szükségük van rá.

Minden mítoszt a földönkívüliek juttattak el ide, hogy az elmúlt néhány ezer évben könnyebb legyen a bolygó irányítása. Minden vallási intézményeteket ők helyezték ide. Mondtuk már, hogy kísérletek résztvevői vagytok. Voltak idők, amikor a kísérlet örömmel és szeretettel volt teli, de mostanában inkább rombolást hoz. A Fény Családjának tagjaiként azért jöttetek ide, hogy lerohanjátok ezt a bolygót, és visszahozzátok a fényt, hogy soha többé senki ne higgye el az elkülönülés és a háború szükségességének ostobaságát. A férfinak és a nőnek ki kell egészítenie egymást, nem szabad harcolniuk egymással.

Emlékezz, az érzés érzelem ! Az érzelem a kulcs a bolygó elhagyásához. A kulcs a többdimenziós én megismeréséhez, meggyógyításához és a vele való egyesüléshez. Az érzelem a kulcs ahhoz is, hogy szeretettel életre keltsük a Földet, Élő Könyvtárként, kiragadva a lét értékes területét a pusztulásból. Az elmúlt néhány ezer évben a bolygó felett a férfi és a patriarchális társadalom uralkodott, a nő pedig elvonult a föld alá - még csak nem is a hátsó ülésre. Az elkülönítés volt a sláger, az érzelmeket félretolták, rossznak nevezték és elítélték. Automaták voltatok, játszottátok a szerepet, amit az elkülönítés érdekében rátok osztottak.

Nincs hatalmas női teremtőket felvonultató panteonotok. Semmi támpontotok nincs, amihez mérhetnétek az erős nő pozitív arculatát. A férfiak tehát azért harcolnak, hogy férfiak maradjanak, a nők meg arra törekednek, hogy a férfiúi vibráció erejét birtokolják, mert egyiküknek sincs tiszta képe arról, milyen az erős nő. Meg kell teremtenetek. Ismerjétek fel, micsoda kincset rejt az én női változatában lévő energia, ami nem más, mint ösztön, érzékenység, kreativitás, együttérzés és táplálás !

Felfedezitek majd egy régóta lebecsült valóság értékes identitását. Ha nő vagy, akkor természetesen élő formája vagy annak a valónak. A férfiaknak ott kell felfedezniük önmagukban az Istennő formáját, ahol az Istennő találkozik az Istennel bennük.
Ugyanilyen módon torzult el a férfiról alkotott kép is. Nincs képetek az erős, érző férfiról. Az érző férfira a társadalom rányomta a puhányság, a férfiatlanság bélyegét. Az érzéseiket vizsgálgató férfiak azt mondják: - hé, ezt érzem -, de attól még férfiak maradnak. A férfiak és a nők ily módon megalkotják az erős, egységes férfi és nő új modelljét. Ezek a modellek meg fognak jelenni, mégpedig gyorsan. Az elkülönülés ideje lejárt.

Már mondtuk, hogy nem önmagadon kívül kell keresned az ikerlángodhoz tartozó partnert. Saját magadban kell végrehajtanod a női és férfiúi való egyesítését. Ők egy egészet alkotnak. A teljességet elnyert emberek hasonló teljes emberek társaságát keresik kapcsolataikban, amelyek bizalmon, vágyon és választáson alapulnak. A kapcsolatok nem arra épülnek, hogy „szükségem van rád, hogy kiegészíts és elfogadj".
Saját magadban válsz teljessé, és olyan emberrel leszel együtt, aki szintén teljessé vált saját magában, és egy teljesen új területet kínál felfedezésre.

Amint összeházasítod a benned lévő ikerlángot, lényed intuitív, istennői, életet hozó, érzékeny részét, és lényed erős, racionális és intellektuális részét egyaránt felfedezed. Az egyik nagyon is a földön jár, míg a másik erősen a szellemi síkhoz kötődik. Amikor saját magadban egyesíted ezt a két energiát, elengedhetetlen, hogy olyan embert találj, akiben ugyanez már létezik. Már nem illesz össze olyasvalakivel, aki nem integrált és teljes.

Automatikusan magadhoz vonzod a teljes embereket, minden erőlködés nélkül. A vágy és a felismerés által kapcsolódtok egymáshoz, nem a szükségtől hajtva. Kapcsolataidban olyan természetet fedezel fel, amit eddig egyetlen kapcsolatodban sem tartottál lehetségesnek, és a viszonynak teljesen új határokat szabsz, új jelentést kap. Ehhez az új típusú kapcsolathoz te leszel a saját szerepmodelled. Sokan rájönnek, hogy a házasság intézményének nincs értelme. Nem egyezik azzal, amit tudsz, és ahogy élni akarsz.

Mivel mindenki a saját lényében létező polaritások egyesítésén dolgozik, ismétlődő bonyodalmak felmerülése várható. Üdvözöld ezeket a bonyolult időket, mert a legtöbbet taníthatják meg neked ! Koncentrálj folyamatosan saját fejlődésedre, a saját utadra és a saját énedre, ne pedig arra, hogy mit tesznek mások ! Jelenítsd meg magad előtt saját férfi és női részedet, rendezz meg egy párbeszédet közöttük, hogy elkezdhessenek társként és harmóniában dolgozni együtt ! Adj magadnak nagyon sok szeretetet és bátorítást ! Rendezz egy randevút magaddal, és mondd: - Szeretlek, énem. Csodálatos én vagy. Te vagy a legnagyszerűbb, a legjobb én.

Ha megadod magadnak az önszeretet méltóságát, mintha királyi fenség lennél, aki fogadja a tömeg üdvözlését, minden megváltozik. Megszerzed az erőt és a teljességet, mert hiszel abban, aki vagy, és szereted magadat. Amint hinni kezdesz abban, aki vagy, és szeretni kezded magad, hirtelen minden a kezedre játszik. A legnehezebb dolog a legtöbb ember számára, hogy elkötelezettséggel higgye, megérdemli a szeretetet. Senkinek nem kell szeretnie téged. Nem az a dolgod, hogy körbejárva szeretetet koldulj másoktól, hogy meggyőzd magadat, érdemes vagy rá.

Az a dolgod, hogy egy nagyon nehéz feladatot hajts végre egy sötét rendszerben, amely nagyon kevés információt, stimulációt, tudást nyújt az igazi történetről. Lehetetlen feladatot kell végrehajtanod. Ha elkötelezed magad önmagad szeretete mellett, és ezt az elkötelezettséget minden napod első számú feladataként tartod számon, minden a helyére kerül. Teljessé és egésszé válsz. Akkor majd készen állsz rá, hogy szoros kapcsolatra lépj valaki mással, aki teljes, és az a kapcsolat ma még feltáratlan birodalmakba repít."

/részlet a Hajnalhozókból/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése