2012. szeptember 24., hétfő

Gondolatok a családról , boldogulásról
Hinduként négy, vagy öt dolgot szeretnék elmondani Neked. Azokban az otthonokban, ahol tisztelik az öregeket, ott megtelepszik a jólét. Máshol, ahol lenézik az apát, az anyát, nagyapát, nagyanyát, nagynénét, a nagybátyát, ahol hiányzik a gyöngédség, ott nehezebben boldogulnak. Az emberekben ez nem tudatosul, ezért amikor boldogtalanok, és nyomorultul érzik magukat, sehogyan sem képesek a nehézségeiket legyűrni, nem értik, miért sújtja őket a balszerencse. A kiváltó ok a saját viselkedésükben rejlik, mert megsértik ezeket a törvényeket, azután keresik a magyarázatot a csillagok állásában, a kedvezőtlen gazdasági körülményekben, a bevétel-kiadási egyenlegben. Ott bizony rossz helyen keresgélnek, ott nem találják meg a dolgok valódi miértjét, így az alapelvet továbbra is figyelmen kívül hagyják. Abban a családban ahol tekintettel vannak az idősekre, ahol tisztelettel övezik őket, abba az otthonba beköszönt a jólét.
Másodszor, ott, ahol a nőket megbecsülik, ahol megérdemelten, nap, mint nap piedesztálra emelik őket, ott haladnak előre. Hol is mutatkozhatnék meg az emberség máshol, mint a nőkkel szembeni viselkedésben? A Legfőbb Anya az, akiből az egész Univerzum élete ered. Éppen ezért, ahol az anyákat, a nőket szeretettel, megbecsüléssel veszik körül, abban az otthonban jól boldogulnak. Másutt a nőkkel tiszteletlenül, durván, esetleg kíméletlenül bánnak. Ezeket a házakat, melyek asszonyok sírásától hangosak, ahol nők könnyeiket hullatják, a bőség messze elkerüli.
Harmadszor, a nőkhöz szólok. A szerénység olyan tulajdonság, mely önmagához vonzza a boldogulást. Egy nő legszebb ékszere az egyszerűség, a szelídség. Éke a nőnek, szépsége a leánynak nem a viselt ékszerekből, drága ruhákból árad. Nem! Önmagában ez nem szépség! Akkor hát mi is az értéke a test szépségének? Abban a pillanatban majd, amikor a tested elhagyod, az haszontalanná válik számodra. Így hát a nő valódi bája, lelkének nemességéből ered. Ha egy nő nem hivalkodó, ha szemérmes, akkor hódolatra méltóvá válik, otthonába a jólét szolgául szegődik, cselédje lesz a családnak.
Néha szomorúan látjuk, hogy egy modern, előkelő közösségbe született nőben nem találunk semmilyen nőiességet. A női természetet az ő gyöngédsége, kecsessége, kedvessége, türelmes, és megbocsájtó lelkülete adja. Az ilyen nő a mi szemünkben istennővé válik. Ha mindezek hiányoznak, ha egy nő éles nyelvű, ha epés megjegyzéseket tesz, avagy megkeseredett és ellenséges, a jómód távol marad. Távol marad akkor is, ha minden tekintetben olyannak szeretne mutatkozni, mint egy férfi. Természetesen, jogosan formál igényt az egyenjogúságra, minden vonatkozásban azonban nem lehetnek egyformák. Ha a nő nem tud ettől a fixa ideától szabadulni, akkor elveszíti minden báját, erényességét és tisztaságát, azokat a becses értékeit, melyet Istentől eredendően kapott. A Védák azt hirdetik: „Ahol a nőket mély tisztelettel övezik, ott táncra perdülnek az istenek”. Ahol a nők nem érdemlik ki ezt a tiszteletet ott a boldogulás is elmarad.
És végül, de nem utolsó sorban, áldott az otthon, ahol Isten tisztelete megmutatkozik a mindennapok gyakorlatában. Ezek a családok kegyelemben és boldogságban élnek. Minden reggel, amikor felébredsz, mondj köszönetet tested egészségéért, elméd tisztaságáért, az energiáért, melyet a magad és a közösség javára fordíthatsz. A nap végén pedig köszönd meg Istennek az Ő ajándékait, a szép időt, a tiszta levegőt, életerődet és az egészségedet. Adj hálát a lehetőségért, melyet kaptál, hogy önmagad gyarapíthattad, másokat támogathattál, számukra hasznos lehettél. Ha minden napod hálaadás, ha minden nap hajlékodba hívod Istent, magadhoz vonzod a sikert. Ott, ahol felhangzik az ima, Isten szinte kézzelfoghatóvá válik, ott ahol ez a természetfeletti erő jelen van, kell-e még a jólétről elmélkednünk? Minden, ami jó, minden, ami áldott, átjárja az otthont, szétárad a házban.
Ahol Isten jelen van, a dolgok kedvezően alakulnak, áldottá válnak, és magától értetődően gyarapodnak, mint ahogyan a fény világosságot hoz, a világosság pedig láthatóvá tesz dolgokat. Ha azt szeretnéd, hogy a prosperitás melléd szegődjön, adj hálát! Ne gondold, hogy a templom az egyedüli hely ahol köszönetet mondhatsz, ahol imádkozhatsz. Mindezt az otthonodban is megteheted. Engedd, hogy hajlékodat áthassa ez a szellemiség! Legyenek a nők a szerénység, a tisztaság a romlatlanság és a szívélyesség mintái. A család gyermekei, férfitagjai adják meg a kellő tiszteletet nekik, legyenek kedvesek, udvariasak e hölgyekhez, és mutassák gyermekeiknek a szülői szeretet példáját. Ha mindezek teljesülnek, a nincs, a nehézségek és a szükség eltűnnek a házadból.

A bölcsek egyetemes igazsága: „Jólétet az ember viselkedésével teremt”. Minden külső tényező csak másodlagos.

Swami Chidananda írása

(Swami Chidananda Sivananda Mester egyik megvilágosodott tanítványa, aki Sivananda Mester után a rishikesi Ashram és az Isteni Élet Társasága szervezet vezetője volt, míg ő is el nem hagyta a földi létet.)

http://www.jogasziget.hu/mesterek/tanitasok/164-gondolatok-a-csaladrol-a-boldogulasrol.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése